E-ISSN: 2791-7835
Botulinum Toxin: A Review of Cosmetic Applications and Hyperhidrosis Treatment
1Lokman Hekim University Sincan Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
2Lokman Hekim University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 211-222 DOI: 10.14744/lhhs.2023.40004
Full Text PDF

Abstract

Injections of botulinum toxin for the treatment of face wrinkles are the most popular cosmetic operation both internationally as well as in Turkey. The U.S. Food and Drug Administration has approved the treatment of frown lines, crow's feet, and horizontal forehead lines as aesthetic purposes. This procedure produces predictable results, with a few side effects, and is linked to high patient satisfaction. A potent neurotoxin, botulinum toxin prevents acetylcholine from being released at the neuromuscular junction. Compared to static wrinkles, which are evident at rest, dynamic wrinkles, are seen during muscular contraction and produce more striking results. In this evaluation, only uses for aesthetics and hyperhidrosis will be investigated thorougly.


Botilinum Toksin: Kozmetik Uygulamalarının ve Aşırı Terleme Tedavisindeki Yerinin Derlemesi
1Lokman Hekim Üniversitesi Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 211-222 DOI: 10.14744/lhhs.2023.40004

Yüz kırışıklıklarının tedavisi için botulinum toksin enjeksiyonları hem dünyada hem de Türkiye'de en popüler kozmetik operasyondur. ABD Gıda ve İlaç İdaresi, botilinum toksinin kaş çatma çizgileri, kaz ayağı ve yatay alın çizgilerinin estetik amaçlı tedavisinde kullanımını onaylamıştır. Bu prosedür, birkaç yan etki ile öngörülebilir sonuçlar üretir ve yüksek hasta memnuniyeti ile bağlantılıdır. Güçlü bir nörotoksin olan botulinum toksini, asetilkolinin nöromüsküler kavşakta salınmasını engeller. Dinlenme halinde belirgin olan statik kırışıklıklara göre dinamik kırışıklıklar, kas kasılması sırasında ortaya çıkar ve daha çarpıcı sonuçlar verir. Bu derlemede sadece estetik ve hiperhidroz amaçlı kullanımları detaylı bir şekilde incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Botilinum toksin, kozmetik, yüz ve boyun