E-ISSN: 2791-7835
The Development, Indications, and the Safety of Monoclonal Antibodies
1Department of Pharmacology, Lokman Hekim University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
2Project Manager of Amgen Biotechnology and Gensenta Pharma
3Director of Market Access, Health Policy and Corporate Affairs, Amgen Türkiye
4Senior Manager of Market Access , Health Policy, Governmental Affairs, Amgen Türkiye
5Manager of Market Access , Health Policy, Governmental Affairs, Amgen Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 223-229 DOI: 10.14744/lhhs.2023.12008
Full Text PDF

Abstract

Monoclonal antibodies (mAbs) are described as brand-new tools used in the therapy of cancer, autoimmune and infectious diseases, transplant rejection, and some other new indications. MAbs have been shown to create some adverse events such as hypersensitivity reactions, immunological problems, cardiovascular diseases, respiratory events, proteinuria, nephrotoxicity, dermatologic events, and cytopenia. In this review, our purpose is to overview the indications and the unwanted events matched with these drugs and negotiate the developments in the development of these drugs that are able to increase the efficacy and decrease the safety problems.


Monoklonal Antikorların Geliştirilmesi, Endikasyonları ve Güvenliliği
1Eczacılık Anabilim Dalı, Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
2Amgen Biyoteknoloji ve Gensenta Proje Yöneticisi
3Pazar Erişim, Sağlık Politikaları ve Kurumsal İlişkiler Direktörü, Amgen Türkiye
4Pazar Erişim, Sağlık Politikaları Kıdemli Müdürü, Amgen Türkiye
5Pazar Erişim, Sağlık Politikaları Müdürü, Amgen Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 223-229 DOI: 10.14744/lhhs.2023.12008

Monoklonal antikorlar (mAb'ler), kanser, otoimmün ve bulaşıcı hastalıklar, transplant reddi ve diğer bazı yeni endikasyonların tedavisinde kullanılan yepyeni araçlar olarak tanımlanmaktadır. MAb'lerin aşırı duyarlılık reaksiyonları, immünolojik problemler, kardiyovasküler hastalıklar, solunum olayları, proteinüri, nefrotoksite, dermatolojik olaylar ve sitopeni gibi bazı yan etkiler yarattığı gösterilmiştir. Bu derlemede amacımız, bu ilaçlarla eşleşen endikasyonları ve istenmeyen olayları gözden geçirmek ve etkinliklerini artırabilen ve güvenlik sorunlarını azaltabilen bu ilaçların geliştirilmesindeki gelişmeleri tartışmaktır.