E-ISSN: 2791-7835
Management of Myofascial Pain Syndrome in the Masseter Muscle Triggered by Pericoronitis: A Case Report
1Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Lokman Hekim University, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(2): 149-152 DOI: 10.14744/lhhs.2022.12003
Full Text PDF

Abstract

Temporomandibular disorders, which are more common in women between 20 and 50 years of age, are not rare in dentistry. Myofascial pain syndrome in the masticatory muscles is characterized by pain and restriction of mouth opening, and it usually occurs due to a parafunctional habit such as bruxism or teeth clenching. In the presence of dental caries and/or periodontal diseases, the severity of parafunctional habits may increase, causing acute myofascial pain syndrome attack. In the presence of complex factors, the treatment protocol may differ. Encouraging outcomes can be obtained if both dental treatments and the elimination of parafunctional habits are carried out together. This case report presents the complex treatment of myofascial pain syndrome in the masticatory muscles triggered by pericoronitis in the right mandibular third molar tooth.


Perikoronit Tarafından Tetiklenen Masseter Kasındaki Miyofasyal Ağrı Sendromunun Tedavisi: Vaka Raporu
1Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 2(3): 149-152 DOI: 10.14744/lhhs.2022.12003

Temporomandibuler rahatsızlıklar diş hekimliğinde yaygın görülen durumlardır ve 20-50 yaş arası kadınlarda daha sık görülür. Çiğneme kaslarında görülen miyofasiyal ağrı sendromu; ağrı ve ağız açmada kısıtlılık ile karakterizedir ve genelde diş sıkma ve gıcırdatma gibi bir parafonksiyonel alışkanlığa bağlı ortaya çıkar. Diş kaynaklı çürük ve/veya periodontal hastalıkların varlığında parafonksiyonel alışkanlıkların şiddeti artabilir ve akut miyofasiyal ağrı sendromu atağına sebep olabilir. Kompleks etmenlerin varlığında tedavi protokolü de değişkenlik gösterir. Hem dental tedavilerin hem de parafonksiyonel alışkanlığın giderilmesine yönelik tedavi birlikte yürütüldüğünde olumlu sonuç alınabilir. Bu vaka raporunda sağ alt mandibuler üçüncü molar dişte meydana gelen perikoronit tarafından tetiklenen çiğneme kaslarında meydana gelen miyofasiyal ağrı sendromunun çok yönlü tedavisini sunulmaktadır.