E-ISSN: 2791-7835
Ethical Dilemma in a Patient in the Terminal Period: A Case Report
1Lokman Hekim University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(2): 146-148 DOI: 10.14744/lhhs.2023.12005
Full Text PDF

Abstract

The terminal period is the last part of the life of people who suffer from diseases resulting in death, which refers to an irreversible process that cannot be treated. Ethical problems are frequently encountered in the treatment process of critically ill patients in the terminal period. Nurses frequently encounter ethical concepts due to their position that allows a long-term relationship with the patient and their family, and sometimes they may even be in a decision-making situation. In this case report, we present the ethical dilemma of a nurse to allow or not allow a terminal patient in the intensive care unit to see her 3-year-old son.


Terminal Dönemdeki Bir Hastada Yaşanan Etik İkilem: Olgu Sunumu
1Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 2(3): 146-148 DOI: 10.14744/lhhs.2023.12005

Terminal dönem, ölümle sonuçlanan hastalıklara yakalanmış kişilerde hayatlarının son kısmıdır ve tedavi edilemeyen, geriye dönüşsüz bir süreci ifade etmektedir. Terminal dönemdeki kritik hastaların tedavi sürecinde etik sorunlarla sıklıkla karşı karşıya kalınmaktadır. Hemşireler, hasta ve ailesi ile uzun süre ilişkiye izin veren konumları gereği etik kavramlarla sıklıkla karşılaşmakta, hatta bazen karar verme durumunda da olabilmektedir. Bu yazıda, hemşirelerin yoğun bakım ünitesinde yatan terminal dönemdeki bir hastanın 3 yaşındaki oğlunu görme isteğine izin verip vermeme kararına bağlı oluşan etik ikilem tartışılmıştır.