E-ISSN: 2791-7835
Psychosocial Process in Individuals Quarantined or Hospitalized During the COVID-19 Pandemic Period: A Qualitative Assessment
1Lokman Hekim University , Faculty of Health Sciences Nursing, Department Head of Psychiatric Nursing, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(2): 121-131 DOI: 10.14744/lhhs.2022.12001
Full Text PDF

Abstract

Introduction: The COVID-19 pandemic negatively affected people by creating a social crisis and trauma.

Methods: In this descriptive qualitative study, adult participants were selected using the snowball method and with the principles of volunteerism. People who tested positive for COVID-19 were contacted by phone and informed about the study, and questions were sent by email or WhatsApp.

Results: Participants stated that they were most surprised and disbelieved that they needed to be quarantined or hospitalized; worried about infecting others in the family; and felt fear, stress, anxiety, hopelessness, pessimism, sadness, and guilt. They also stated that they perceived quarantine or hospitalization as “frightening and experienced anger, despair, anxiety about not being able to recover and death, and felt sad, uncertain, and lonely.”

Discussion and Conclusion: The pandemic created existential anxiety and crisis in all people regardless of the profession, and mental health was negatively affected. When health care workers became infected with COVID-19, they were worried about both getting sick and infecting their relatives and friends. If mental health preventive care services are planned, psychiatric morbidity is prevented and resources are not wasted.


Pandemi Döneminde Karantinaya Alınan veya Hastanede Yatan Bireylerde Psikososyal Süreç: Niteliksel Bir Değerlendirme
1Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 2(3): 121-131 DOI: 10.14744/lhhs.2022.12001

Giriş: Tüm Dünyayı etkisi altına alan pandemi, toplumsal bir kriz ve travma yaratarak insanları olumsuz etkilemiştir.

Yöntem: Katılımcıları kartopu yöntemi kullanılarak ve gönüllülük ilkesiyle seçilen tanımlayıcı nitel çalışmadır. COVID-19 testi pozitif çıkan kişilere telefonla ulaşılarak çalışma hakkında bilgi verildi ve sorular e-posta veya WhatsApp yoluyla gönderildi.

Bulgular: Katılımcılar karantinaya alınmaları veya hastaneye yatırılmaları gerektiğinde ilk tepkide en çok şaşırdıklarını ve inanmadıklarını, ev halkına bulaştırmaktan endişe duyduklarını, korku, stres, bilinmezlikten kaynaklanan kaygı, umutsuzluk, karamsarlık, üzüntü, stres, suçluluk hissettiklerini belirtmişlerdir. Karantina ya da hastaneye kaldırılmayı “korkutucu” olarak algıladıklarını, öfke, umutsuzluk, iyileşememe ve ölüm kaygısı yaşadıklarını, kendilerini üzgün, belirsiz ve yalnız hissettiklerini belirtmişlerdir.

Tartışma ve Sonuç: Pandemi, meslek ne olursa olsun tüm insanlarda varoluşsal kaygı ve kriz yarattı ve ruh sağlığı olumsuz etkilendi. Sağlık çalışanları COVID-19 hastalığına yakalanınca hem hasta olma hem de yakınlarına ve arkadaşlarına bulaştırma endişesi yaşadılar. Bu süreçte koruyucu ruh sağlığı bakım hizmetleri planlanırsa psikiyatrik morbidite önlenir ve kaynaklar israf edilmez.