E-ISSN: 2791-7835
Effectiveness of Client-Centered Interventions in a Patient with Pelvic Girdle Pain: A Case Report
1Department of Occupational Therapy, University of Health Sciences, Faculty of Gülhane Health Sciences, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 2(3): 147-150 DOI: 10.14744/lhhs.2022.80003
Full Text PDF

Abstract

Pelvic girdle pain (PGP) is an important postpartum musculoskeletal problem in women and negatively affects pain, quality of life, perceived occupational performance, and satisfaction. In this report, we present the effectiveness of a client-centered intervention consisting of 45-min sessions, 4 days a week for 4 weeks, on pain, quality of life, perceived occupational performance, and satisfaction level in a patient with PGP. We determined that the client-centered intervention positively affected the perceived activity performance and satisfaction level in her daily life. In conclusion, client-centered intervention in women with PGP may be an important solution in ensuring compliance with activities of daily living, reducing pain, and increasing functional levels.


Pelvik Halka Ağrısı olan Bir Hastada Kişi Merkezli Müdahalenin Etkisi: Olgu Sunumu
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Ankara
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 3(2): 147-150 DOI: 10.14744/lhhs.2022.80003

Pelvik halka ağrısı (PHA) kadınlarda doğum sonrası görülen önemli bir kas ve iskelet problemi olup, yaşam kalitesi, algılanan aktivite performansı ve memnuniyet düzeyini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yazıda, PHA’lı bir olguda 4 hafta, haftada 4 gün 45 dakikalık seanslardan oluşan kişi merkezli müdahalenin ağrı, yaşam kalitesi, algılanan aktivite performansı ve memnuniyet düzeyi üzerindeki etkisinin bildirilmesi amaçlanmıştır. Bu hastada, kişi merkezli müdahalenin günlük yaşamda algılanan aktivite performansını ve memnuniyet düzeyini olumlu yönde etkilediğini belirledik. Sonuç olarak, PHA'lı kadınlarda kişi merkezli müdahale, günlük yaşam aktivitelerine uyumu sağlamada, ağrıyı azaltmada ve fonksiyonel seviyeleri arttırmada önemli bir çözüm yolu olabilir.