E-ISSN: 2791-7835
An Unusual Presentation of Celiac Disease: Recurrent Spontaneous Abortus
1Ufuk University, Faculty of Medicine, Internal Medicine Department, Gastroenterology Division, Ankara, Turkey
2Lokman Hekim University, Faculty of Medicine, Internal Medicine Department, Ankara, Turkey
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 1(1): 34-35 DOI: 10.14744/lhhs.2021.70008
Full Text PDF

Abstract

Celiac disease is an autoimmune, inflammatory disease that may affect many systems and organs. Herein we will report a young patient diagnosed with celiac disease after three times of spontaneous abortus. Clinicians should be aware of that, celiac disease may have some diverse clinical presentations and should be kept in mind in differential diagnosis of patients with recurrent abortus.


Çölyak Hastalığının Nadir Bir Prezentasyonu: Rekürren Spontan Abortus
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
2Lokman Hekim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 1(1): 34-35 DOI: 10.14744/lhhs.2021.70008

Çölyak hastalığı, birçok sistemi ve organı etkileyebilen otoimmün, inflamatuar bir hastalıktır. Burada üç kez spontan abortus sonrası çölyak hastalığı tanısı konan genç bir hastayı sunacağız. Klinisyenler, çölyak hastalığının çeşitli klinik prezentasyonlara sahip olabileceğinin farkında olmalı ve tekrarlayan abortuslu hastaların ayırıcı tanısında bu hastalık akılda tutulmalıdır.