E-ISSN: 2791-7835
Evaluation of 25-Hydroxyvitamin D Levels in Patients with Tinnitus
1Department of Otorhinolaryngology, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Rize, Türkiye
2Department of Internal Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Rize, Türkiye
3Departman of Otorhinolaryngology, Imperial Hospital, Trabzon, Türkiye
4Department of Otorhinolaryngology, Yeni Yüzyıl University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
5Department of Biochemistry, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Rize, Türkiye
6Department of Otorhinolaryngology, Kandıra Ecz. Kazım Dinç State Hospital, Kocaeli, Türkiye
7Department of Otorhinolaryngology, Lokman Hekim University, Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 2(2): 65-69 DOI: 10.14744/lhhs.2022.30001
Full Text PDF

Abstract

Introduction: This study was planned to investigate serum 25-hydroxyvitamin D levels of individuals who applied to Ear, Nose and Throat clinic with tinnitus complaint which is defined as a conscious awareness of an intracranial noise.
Methods: The study was performed in groups of 50 individuals (50 individuals with at least 6 months of tinnitus) with tinnitus complaint in unilateral or bilateral ears and 50 individuals (mean age of 50.67±14.63) without tinnitus. Serum levels of 25-hydroxyvitamin D were measured by chemiluminescent microparticle immunoassay.
Results: 25-hydroxyvitamin D levels were found to be significantly lower in both single and bilateral tinnitus groups than control group (p<0.001).
Discussion and Conclusion: It was concluded that the reasons for the lower levels of 25-hydroxyvitamin D in individuals with tinnitus were worth to be investigated in more detail in new studies.


Tinnituslu Hastalarda 25-Hidroksivitamin D Düzeylerinin Değerlendirilmesi
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize
3Imperial Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü, Trabzon
4Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul
5Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Rize
6Kandıra Ecz. Kazım Dinç Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kocaeli
7Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 2(2): 65-69 DOI: 10.14744/lhhs.2022.30001

Bu çalışma, kafa içi gürültünün farkındalığı olarak tanımlanan kulak çınlaması şikayeti ile Kulak Burun Boğaz polikliniğine başvuran bireylerin serum 25-hidroksivitamin D düzeylerini araştırmak amacıyla planlandı. Çalışma tek veya her iki kulakta çınlama şikayeti olan 50 kişilik (en az 6 aydır kulak çınlaması olan 50 kişi) ve kulak çınlaması olmayan 50 kişilik (ortalama yaş 50,67±14,63) kişilik gruplar halinde gerçekleştirildi. 25-hidroksivitamin D'nin serum seviyeleri, kemilüminesan mikropartikül immünoassay ile ölçüldü. 25-hidroksivitamin D düzeyleri hem tek hem de bilateral tinnitus gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu (p<0,001). Tinnituslu bireylerde 25-hidroksivitamin D düzeylerinin düşük olmasının nedenlerinin yeni çalışmalarda daha detaylı araştırılmaya değer olduğu sonucuna varıldı.