E-ISSN: 2791-7835
Hyperplastic Polyp of the Ileum Causing Intestinal Intussusception
1Erzurum Regional Education and Research Hospital, Erzurum, Turkey
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 2(2): 74-76 DOI: 10.14744/lhhs.2022.20002
Full Text PDF

Abstract

In this study, the management of an adult patient with a mechanical small bowel obstruction caused by intussusception due to hyperplastic polyp is presented. A 25-year-old man presents to the emergency department for abdominal pain accompanied by nausea and vomiting. In the abdominal examination, the patient had sensitivity in all abdominal quadrants. Contrast-enhanced abdominal computed tomography (CT) showed enlargement of the intestinal loops, air-fluid levels, and intertwined intestinal segments in the pelvic region. On exploration with a midline incision, it was observed that the 40-cm ileal segment, starting 70 cm proximal to the ileocecal valve, was invaginated into the distal ileal segment with its mesentery. After 40 cm ileal resection, bowel reconstruction was performed with a side-to-side anastomosis with a linear stapler. The patient was discharged on the seventh postoperative day without any complications. In the histopathological evaluation of the resection material, there was a hyperplastic polyp measuring 20 × 15 mm. According to the pathology result, no additional intervention was considered for the patient.


Bağırsak Intususepsiyonuna Neden Olan Ileumun Hiperplastik Polibi
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 2(2): 74-76 DOI: 10.14744/lhhs.2022.20002

Bu çalışmada hiperplastik polip nedeniyle oluşan intususepsiyona bağlı mekanik ince barsak obstrüksiyonu gelişen erişkin bir hastanın tedavisi sunulmaktadır. Yirmi beş yaşında erkek hasta mide bulantısı ve kusmanın eşlik ettiği karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvurdu. Karın muayenesinde hastanın tüm karın kadranlarında hassasiyet vardı. Kontrastlı karın bilgisayarlı tomografisinde pelvik bölgede bağırsak anslarında genişleme, hava-sıvı seviyeleri ve iç içe bağırsak segmentleri görüldü. Orta hat insizyonu ile eksplorasyonda ileoçekal valvin 70 cm proksimalinden başlayan 40 cm ileal segmentin mezenteriyle birlikte distal ileal segmente invajine olduğu görüldü. 40 cm ileal rezeksiyon sonrası lineer stapler ile yan yana anastomoz ile barsak rekonstrüksiyonu yapıldı. Hasta postoperatif 7. günde komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. Rezeksiyon materyalinin histopatolojik değerlendirmesinde 20x15 mm boyutlarında hiperplastik polip mevcuttu. Patoloji sonucuna göre hastaya ek bir müdahale düşünülmedi.