E-ISSN: 2791-7835
A Rare Computed Tomography Finding as Pulmonary Cavity in COVID-19: A Case Report
1Department of Internal Diseases, Lokman Hekim University Faculty of Medicine, Ankara Hospital, Ankara, Turkey
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 1(2): 40-42 DOI: 10.14744/lhhs.2021.90005
Full Text PDF

Abstract

Most frequent findings in computed tomography (CT) in coronavirus disease 2019 (COVID-19) are usually bilateral, basal, and peripherally located ground glass opacification and consolidation. Cavitary lesions in the lungs usually result from bacterial and fungal infections, malignities, and rheumatologic diseases. In literature, cavitary lesions in CT related to COVID-19 are rarely reported. In this case report, CT showed a single cavitary lesion, which was 6 centimeters in diameter and developed 7 days after discussing the COVID-19 diagnosis in a 70-year-old—Caucasian—female patient.


COVID-19'un Nadir Bir Tomografi Bulgusu: Akciğer Kavitesi
1Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Lokman Hekim Health Sciences 2022; 1(2): 40-42 DOI: 10.14744/lhhs.2021.90005

COVID-19'da, en sık saptanan bulgular akciğer periferinde ve genelde bilateral olarak yerleşim gösteren buzlu cam ve konsolidasyondur. Akciğerde kaviter lezyonlar genelde bakteriyel ve mantar enfeksiyonları, maligniteler ve romatolojik hastalıklar sırasında oluşmaktadır. COVID-19 ilişkili akciğer kavitesi çok az sayıda olguda bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda; COVID-19 enfeksiyonu geliştikten yedi gün sonra gelişen 6 cm boyutunda akciğer kavitesi gelişen, 70 yaşında bayan bir hasta tartışılmıştır.