E-ISSN: 2791-7835
Bromelain, a Potential Therapeutic Compound from Ananas Comosus
1Department of Pharmaceutical Product, Certification Unit, Turkish Medicine and Medical Devices Agency, Ankara, Turkey
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 3(1): 89-99 DOI: 10.14744/lhhs.2021.10001
Full Text PDF

Abstract

Bromelain is a mixture of enzymes found in crude extract from the fruit and other parts of the pineapple Ananas comosus (Linn.), Bromeliaceae family. Bromelain is a nontoxic compound having various industrial and therapeutic applications. It consists of varied closely related proteinases that are important as anti-inflammatory, antithrombotic, and fibrinolytic agents. Bromelain is widely administered for its well-known properties, such as anticancer activity, antioxidant activity, and immunomodulatory effects. It also plays a major role in the modulation of the immune system and prevents the harmful effects of the cytokine storm. Because of all these therapeutic effects, bromelain appears to be a potential candidate to inhibit and prevent the symptoms of different diseases as well being an effective, natural, therapeutic weapon for the treatment of severe COVID-19 infection.


Ananas comosus (bromeliaceae) bitkisinden elde edilen potensiyel terapötik etkili bileşik bromelain ve COVID-19 üzerine yapılan çalışmalar
1Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Farmasötik Ürün Anabilim Dalı, Sertifikasyon Birimi, Ankara
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 3(1): 89-99 DOI: 10.14744/lhhs.2021.10001

Bromelain, proteolitik enzimlerinin bir karışımıdır ve Ananas, Ananas comosus (Linn.) Bromeliaceae familyasının meyvesinden ve diğer kısımlarından elde edilen ham bir ekstreden elde edilmektedir. Bromelain toksik olmayan bir bileşik olarak bilinir ve birçok endüstriyel ve terapötik uygulamaya sahiptir. Anti-inflamatuar, antitrombotik ve fibrinolitik ajanlar olarak önemli olan, birbiriyle yakından ilişkili çeşitli proteinazlardan oluşur. Bromelain, anti kanser ve antioksidan aktiviteleri ve immünomodülatör etkileri gibi iyi bilinen özellikleri nedeniyle yaygın olarak uygulanır. Ayrıca bağışıklık sisteminin modülasyonunda büyük rol oynar ve sitokin fırtınasının zararlı etkilerini önler. Gösterdiği tüm bu terapötik etkilerle bromelain, farklı hastalıkların semptomlarını inhibe etmek ve önlemek için kullanılabilecek potansiyel bir aday olduğu kadar, şiddetli COVID-19 enfeksiyonunun tedavisinde etkili, doğal, terapötik bir silah gibi görünmektedir.