E-ISSN: 2791-7835
Investigation of the Relationship Between Left Ventricular Hypertrophy and Endothelial Dysfunction in Patients with Primary Hypertension by ADMA and hsCRP
1Department of Gastroenterology, Memorial Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Internal Medicine, Gulhane School of Medicine, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2024; 4(1): 44-49 DOI: 10.14744/lhhs.2024.1202
Full Text PDF

Abstract

Introduction: Hypertension affects many organs in the target. This study investigates left ventricular hypertrophy (LVH), which can cause conduction disorders, arrhythmias, and heart failure. Endothelial dysfunction (ED) was evaluated using serum asymmetric dimethyl-arginine (ADMA) levels.
Method: The study included a total of 90 voluntary participants, consisting of 30 patients with hypertension and left ventricular hypertrophy, 30 hypertensive patients without hypertrophy, and 30 normotensive healthy controls. Serum ADMA levels were used to detect endothelial dysfunction.
Results: The results showed that serum ADMA levels were significantly higher in the patient group compared to the control group. However, there was no significant difference in serum asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels between the two subgroups of patients, with or without left ventricular hypertrophy (LVH). A correlation analysis was performed, and no correlation was found between serum ADMA levels and LV mass index (LVMI).
Discussion and Conclusion: There appears to be no direct relationship between LVH and endothelial dysfunction. Furthermore, it can be noted that inflammatory processes contribute to the development of left ventricular hypertrophy (LVH) rather than endothelial dysfunction (ED). The duration of exposure to high blood pressure and the stage of hypertension are also believed to have an impact on this process.


Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Sol Ventrikül Hipertrofisinin Endotel Disfonksiyonu ile İlişkisinin Serum ADMA ve hsCRP ile Araştırılması
1Gastroenteroloji Kliniği, Memorial Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Dahiliye Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2024; 1(4): 44-49 DOI: 10.14744/lhhs.2024.1202

Amaç: Hipertansiyon, hedef olarak birçok organı etkiler ancak sonuçları en ağır ve en sık görüleni kalp-damar sistemidir. Hasta grubumuzda, endotel fonksiyon bozukluğunu serum ADMA düzeyleri ile tespit ederek; LVH ve ED arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
Araştırma Metodolojisi: Hipertansiyon ve sol ventrikül hipertrofisi olan 30 hasta, hipertrofisi olmayan 30 hipertansif hasta, 30 normotansif sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 90 gönüllü katılımcı çalışmamıza dahil edildi. Endotel disfonksiyonunu saptamak için serum ADMA düzeyleri kullanıldı.
Sonuç: ADMA düzeyleri tüm hasta grubunda kontrollerden anlamlı yüksekti, fakat SVH olan ve olmayan gruplar kendi aralarında değerlendirildiğinde fark gözlenmedi. Korelasyon analizinde de ADMA ile LVH korele çıkmadı. Sonuçlarımız ADMA’nın kalp damar hastalıklarında, özellikle kalp yetmezliğinde yüksek bulunsa da LVH vakalarında yükselmediğini göstermektedir. LVH’de ED’den çok diğer mekanizmaların etkili olduğu düşünülmüştür.