E-ISSN: 2791-7835
Rehabilitation Results of Mobilization with Movement Technique in a Pianist with Painful Thumb: Case Report
1School of Physical Therapy and Rehabilitation, Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 1(2): 62-65 DOI: 10.14744/lhhs.2021.80004
Full Text PDF

Abstract

Mobilization with movement is a manual therapy technique that combines mobilization with active movement. When the mobilization with movement technique is applied in the right direction, a decrease in joint pain and an increase in functions are observed. A 38-year-old female pianist was referred to our clinic with complaint of persistent pain in her right thumb metacarpophalangeal joint for 6 months. She was diagnosed with non-degenerative arthritis. When she was treated with the mobilization with movement technique and conventional physiotherapy, a significant improvement was observed in her grip strength, disability scores, and pain level in the early period. However, comparative studies with larger numbers of patients are required to generalize this effect.


Baş parmak ağrısı olan bir piyanistte hareketle mobilizasyon tekniğinin rehabilitasyon sonuçları: Olgu sunumu
1Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Kırşehir
Lokman Hekim Health Sciences 2021; 2(1): 62-65 DOI: 10.14744/lhhs.2021.80004

Hareketle Birlikte Mobilizasyon, mobilizasyonu aktif hareketle birleştiren bir manuel terapi tekniğidir. Mobilisation with Movement tekniği doğru yönde uygulandığında eklem ağrısında azalma ve fonksiyonlarda artış gözlenir. 38 yaşında kadın piyanist sağ başparmak metakarpofalangeal ekleminde 6 aydır süreğen ağrı şikayeti ile kliniğimize başvurmuş ve nondejeneratif artrit tanısı almıştır. Hareketle Birlikte Mobilizasyon tekniği ve konvansiyonel fizyoterapi ile tedavi edilen bu olguda erken dönemde kavrama gücü, özürlülük skorları ve ağrı düzeyinde belirgin düzelme gözlenmiştir. Fakat bu etkiyi genellemek için daha fazla sayıda hastanın katıldığı karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır.