E-ISSN: 2791-7835
Use of Information and Communication Technologies in Initiating and Continuing Breastfeeding: Good Practices
1Department of Nursing, Kocaeli University Faculty of Health Sciences, Kocaeli, Türkiye
2Department of Nursing, Gazi University Faculty of Nursing, Ankara, Türkiye
3Department of Nursing, Lokman Hekim University Faculty of Health Sciences, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2024; 4(1): 50-56 DOI: 10.14744/lhhs.2024.1103
Full Text PDF

Abstract

Breast milk is considered the gold standard of baby nutrition. For this reason, only breast milk is recommended for the first six months of baby nutrition. The World Health Organization supports initiatives to increase breastfeeding rates. However, both in our country and in the world, the rate of babies receiving only breast milk for the first six months is not at the desired level. Although the breastfeeding process is considered a physiological process, the initiation and continuation of breastfeeding are affected by many factors. To initiate breastfeeding and increase the rate of exclusive breastfeeding of babies, breastfeeding education and counselling and the appropriate approach to mothers should be started from the prenatal period and continued during the childbirth and postpartum period. Nowadays, technological developments and the use of information and communication technologies in the health field reveal that breastfeeding interventions can go beyond traditional care. It has been observed that the use of technology to encourage breastfeeding, improve breastfeeding skills, ensure the continuation of breastfeeding, and for support purposes can lead to improvements in the breastfeeding process. There is preliminary information that the use of telephone, internet, social media and virtual reality-based applications as well as standard educational materials by nurses who provide education and counselling to women about the breastfeeding process during pregnancy, birth and postpartum period may have positive effects on the initiation and maintenance of breastfeeding. This study covers using information and communication technologies within the scope of nursing care to initiate and continue breastfeeding.


Emzirmenin Başlatılması ve Sürdürülmesinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanılması: İyi Uygulama Örnekleri
1Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kocaeli, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
3Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2024; 1(4): 50-56 DOI: 10.14744/lhhs.2024.1103

Anne sütü bebek beslenmesinin altın standardı olarak kabul görmekte bu nedenle bebek beslenmesinde ilk altı ay sadece anne sütü önerilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, ulusal ve uluslararası düzeyde anne sütüyle beslenme oranlarını artırmaya yönelik girişimleri desteklemektedir. Bununla birlikte hem ülkemizde hem de dünyada ilk altı ay sadece anne sütü alan bebeklerin oranı istenilen düzeyde değildir. Emzirme süreci her ne kadar fizyolojik bir süreç olarak kabul edilse de emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi fizyolojik, psikolojik ve kültürel birçok faktörden etkilenmektedir. Emzirmenin başlatılması ve bebeklerin sadece anne sütüyle beslenme oranlarının artırılması için annelere emzirme eğitim ve danışmanlığı ve uygun yaklaşımın doğum öncesi dönemden itibaren başlatılması, doğum ve doğum sonrası dönemde devam ettirilmesi gerekmektedir. Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanılmaya başlanması, emzirmeyle ilgili müdahalelerin de geleneksel bakımın ötesine geçebileceğini ortaya koymaktadır. Emzirmeyi teşvik etmek, emzirme becerisini geliştirmek, emzirmenin sürdürülmesinin sağlanması ve destek amacıyla teknoloji kullanımının emzirme süreciyle ilgili iyileşmelere neden olabildiği görülmüştür. Kadınlara, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde emzirme süreciyle ilgili eğitim ve danışmanlık veren hemşirelerin standart eğitim materyallerinin yanı sıra teknolojiden faydalanmalarının emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesinde olumlu sonuçlar doğuracağı söylenebilir. Bu makalede emzirmenin sürdürülmesi amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin hemşirelik bakımı kapsamında kullanılmasına yer verilmiştir.