E-ISSN: 2791-7835
Physician-Diagnosed Chronic Obstructive Pulmonary Disease Prevalence According to Age Groups in Türkiye
1Department of Chest Diseases, University of Health Sciences Ankara Sanatoryum Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Chest Diseases, University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
3Department of Chest Diseases, Etimesgut State Hospital, Ankara, Türkiye
4Department of Chest Diseases, Gazi University, Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
5Department of Chest Diseases, Ankara City Hospital Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
6Department of Administration, Ministry of Family and Social Policies, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 161-165 DOI: 10.14744/lhhs.2023.10101
Full Text PDF

Abstract

Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the most important morbidity and mortality reasons worldwide. The purpose of our study is to evaluate physician-diagnosed COPD epidemiology according to age groups.
Methods: ICD10 J44.0-9 diagnoses codes in the database of Turkish Social Security Institution between 2007 and 2016 was checked through. Distribution of COPD through age groups (40–49, 50–59, 60–69, 70–79, and 80 years and older) among male and female population still alive in 2016 was calculated.
Results: 56.7% of 3,168,459 patients with average age of 62.53±15.07 were males. It was determined that 3.2% prevalence in female age group of 40–49 increased up to 23.1% in the age of 80+, 4.2% prevalence in male age group of 40–49 increased up to 35.3% in the age of 80+. In total, it increased from 3.7% to 27.7% in the same group of ages. Rate of the patients between the ages of 40–69 was calculated as 66% of the total number of patients.
Discussion and Conclusion: As a result, physician-diagnosed COPD prevalence in Türkiye has an increasing trend by age both in male and female population. One out of each four individuals over the age of 80 years is diagnosed with COPD. Such an evaluation shows that COPD is more frequently in older ages. However, it is not correct to limit COPD as an advanced age disease, since the majority of the patient population is 70 years and under.


Türkiye’de Yaş Gruplarına Göre Doktor Tanılı Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Prevalansı
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
3Etimesgut Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Ankara Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
6Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İdare Dairesi Başkanlığı, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 161-165 DOI: 10.14744/lhhs.2023.10101

Amaç: Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) dünya genelinde en önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı doktor tanılı KOAH epidemiyolojisini yaş grupları üzerinden değerlendirmektir.
Yöntem ve Gereçler: 2007-2016 yılları arasında Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından ICD 10 tanı kodları süzüldü. Yaş gruplarına göre (40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 yaş ve üzeri) KOAH dağılımı 2016 yılında halen hayatta olan hastalar üzerinden hesaplandı
Bulgular: Yaş ortalaması 62.53±15.07 olan 3,168,459 hastanın %56,7’si erkekdi. Kadınlarda 40-49 yaş grubunda %3,2 olan prevalansın 80+ yaş grubunda %23,1’e, erkeklerde 40-49 yaş grubunda %4,2 olan prevalansın 80+ yaş grubunda %35,3’e yükseldiği tespit edildi. Toplamda aynı yaş gruplarında %3,7’den % 27,7’ye yükseldi. 40-69 yaş arasındaki hasta sayısının toplam hasta sayısına oranı %66 olarak bulundu.
Sonuç: Türkiye’de doktor tanılı KOAH prevalansı yaşlanma ile birlikte artmaktadır. 80 yaş üzerinde her dört kişiden birine KOAH tanısı konulmuştur. Bu değerlendirme, KOAH'ın daha ileri yaşlarda daha sık olduğunu göstermektedir. Ancak, hasta populasyonunun büyük bir kısmının 70 yaş ve altında olması nedeniyle, KOAH'ı ileri yaş hastalığı olarak sınırlamak doğru değildir.