E-ISSN: 2791-7835
Natural Disasters and Medical Counter Measurements
1Faculty of Medicine, Lokman Hekim University, Ankara, Türkiye
2Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Lokman Hekim University, Ankara, Türkiye
3Department of Infectious Diseases, Faculty of Medicine, Lokman Hekim University, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 234-235 DOI: 10.14744/lhhs.2023.40002
Full Text PDF


Doğal Afetler ve Tıbbi Önlemler
1Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
2Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Lokman Hekim Health Sciences 2023; 3(3): 234-235 DOI: 10.14744/lhhs.2023.40002